lördag 15 september 2012

Arbetsuppgift: Apropå rösträtt.

Bild: Honoré daumier i Le Charivari 9 februari1871.  "Denna har dödat dessa". Omtryckt i Cham - Daumier  L' Album du Siége, Paris 1871.


Vad menar Daumier?

Visst en refraktär var han. Stod långt till vänster. Men här visar han valurnan, rösträtten, som ansvarig för folkets lidande och de många döda väljarna i det dåtida Frankrike. Men var han mot den allmänna rösträtten? Den som första gången i Frankrike skulle införts under Revolutionen hösten 1792 (fast kring 90% av de inskrivna avstod den gången).

Det gäller att skilja mellan form och innehåll. Frankrike under Napoleon III var en rösträttsstat.  Men vad Daumier pekar på var att denna formell allmänna rösträtt den 8 maj 1870 med 84% valdeltagande hade gett Napoleon III klartecken för en politik som förde till den stora katastrofen. 100 000 blankröster; 7 336 000 ja (69,6%); 1 560 000  nej,(14,8%).

Frågan om valurnan och krigen förstås bättre av oss om vi tänker på valen  i det Tyskland där en formell rösträtt i valen kunde ge Hitler makten (i Saar återanslöt sedan år 1935 över 90% röstande av de över 90% valdeltagana i ett NF-övervakat fritt  val det då fristående Saar till koncentrationslägrens Hitler-Tyskland) och i det Förenta staterna där de på (sitt mycket säregna sätt) demokratiskt valda presidenterna stått ansvariga för det ena fokmordet efter det andra under imperialismens epok. 

Alltså nödvändigt att ihärdigt bena upp, dissekera om man så vill, de gängse sanningarna som nu begagnas i skola, press och medier för att lura och bedra folk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar